Home > Kascommissie

Kascommissie

De Kascie ondersteunt en controleert de penningmeester en geeft advies aan de ALV over het goedkeuren van de begroting, balans en realisatie.

Sponsoren