Home > Informatie > Privacy Statement A.S. Exstudiantes Volleybal Groningen

Privacy Statement A.S. Exstudiantes Volleybal Groningen

Cookiebeleid
A.S. Exstudiantes maakt op haar website gebruik van cookies. Dit betreft enkel functionele cookies van het CMS en cookies om het delen op sociale medium platformen zoals Facebook en Twitter te vergemakkelijken. We slaan geen persoonsgegevens van je op en tracken je gedrag niet.

Verwijderen van cookies
Al onze cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dit betekent dat de cookies na het verstrijken van deze datum automatisch worden verwijderd. Je kunt er op elk willekeurig moment voor kiezen om de cookies handmatig via je browser te verwijderen.

Gegevensverwerking
In sommige gevallen vragen wij om persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een inschrijving als nieuw lid. Hierbij worden de contactgegevens ingezet om je (indien van toepassing) bij de Nevobo in te schrijven en om contact te kunnen onderhouden. Je bankgegevens worden gebruikt voor de afschrijving. Het invullen van je studiegegevens is niet verplicht, maar deze kunnen eventueel gebruikt worden om het doel van de vereniging, een netwerk voor afgestudeerden, te ondersteunen. Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen voor die doeleinden waarvoor we ze opgevraagd hebben.

Bewaartermijnen
Indien we persoonsgegevens ontvangen, kunnen deze tot maximaal 2 jaar na je uitschrijving bewaard worden. Na deze periode verwijderen we al je gegevens. Mocht je je gegevens eerder willen verwijderen, dan kan je hiertoe een verzoek indienen bij secretaris.volleybal.groningen@exstudiantes.nl. Indien je geen actief lid meer bent, zullen je gegevens dan direct verwijderd worden. Gedurende een actief lidmaatschap is het niet mogelijk je gegevens te verwijderen.

Verstrekking van gegevens aan derden
Wij verstrekken je gegevens niet aan derde partijen zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering (bijvoorbeeld verstrekking aan de Nevobo) van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

Autoriteit persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwijderen van cookies
Al onze cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dit betekent dat de cookies na het verstrijken van deze datum automatisch worden verwijderd. Je kunt er op elk willekeurig moment voor kiezen om de cookies handmatig via je browser te verwijderen.

Gegevensverwerking
In sommige gevallen vragen wij om persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een inschrijving als nieuw lid. Hierbij worden de contactgegevens ingezet om je (indien van toepassing) bij de Nevobo in te schrijven en om contact te kunnen onderhouden. Je bankgegevens worden gebruikt voor de afschrijving. Het invullen van je studiegegevens is niet verplicht, maar deze kunnen eventueel gebruikt worden om het doel van de vereniging, een netwerk voor afgestudeerden, te ondersteunen. Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen voor die doeleinden waarvoor we ze opgevraagd hebben.

Bewaartermijnen
Indien we persoonsgegevens ontvangen, kunnen deze tot maximaal 2 jaar na je uitschrijving bewaard worden. Na deze periode verwijderen we al je gegevens. Mocht je je gegevens eerder willen verwijderen, dan kan je hiertoe een verzoek indienen bij secretaris.volleybal.groningen@exstudiantes.nl. Indien je geen actief lid meer bent, zullen je gegevens dan direct verwijderd worden. Gedurende een actief lidmaatschap is het niet mogelijk je gegevens te verwijderen.

Verstrekking van gegevens aan derden
Wij verstrekken je gegevens niet aan derde partijen zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering (bijvoorbeeld verstrekking aan de Nevobo) van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

Autoriteit persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sponsoren